راهبرد معاصر/ تجمعات صنفی معلمان در اعتراض به اجرا نشدن صحیح طرح رتبه بندی معلمان و همسان سازی امروز پنجشنبه ۱۱ آذر در شیراز ،کرمانشاه، اهواز ، تهران‌، سنندج ،خرم آباد و یاسوج و ..برگزار شد.

تجمعات فرهنگیان در اعتراض به اجرا نشدن صحیح طرح رتبه بندی معلمان و همسان سازی امروز پنجشنبه ۱۱ آذر در شیراز ،کرمانشاه، اهواز ، تهران‌، سنندج ،خرم آباد و یاسوج و ..برگزار شد
سالهاست معیشت فرهنگیان دچار مشکل می باشد و افزایش بی حساب و کتاب حقوق برخی کارمندان از جمله هیات علمی دانشگاه ها و بی توجهی به افزایش متناسب آن برای فرهنگیان و تبعیض ایجاد شده در این مورد و نیر عدم شفافیت و نبود سخن واحد از مجلس و دولت در مقطع کنونی نسبت به قانع کردن فرهنگیان باعث یاس و ناامیدی معلمان نسبت به عمل به وعده ها و اجرای رتبه بندی بر اساس همترازی حداقل ۸۰ درصدی حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی شده است.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran