صدا و سیما/ تاکنون حدود ۶۰ درصد جمعیت هدف در خوزستان دو دز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

مهران احمدی بلوطکی، دبیر شورای سلامت اهواز در این باره گفت: حدود ۸۰ درصد جمعیت گروه هدف که سنین بالای ۱۲ سال است، حداقل یک نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند. 
بلوطکی افزود: همچنین حدود ۶۰ درصد جمعیت هدف نیز دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: ۲۱ تا ۲۲ درصد جمعیت هدف نیز هنوز واکسیناسیون خود را تکمیل نکرده اند که درخواست می شود تا قبل از سرد شدن هوا جهت واکسیناسیون خود اقدام کنند.
دبیر شورای سلامت اهواز  بیان کرد: همچنین انجام دز سوم یا یادآور در استان نیز در حال انجام می‌باشد.

 
 

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today