آخرین خبر/ روایتی از ماجرای خانواده تبریزی که تا دیروز در کنار خیابان زندگی می‌کردند؛ اما روزگاری تجربه سفر به سوئیس‌ و‌دانمارک داشتند...

روایت این ماجرا قصه‌ای هم تلخ و هم شیرین است؛ خانواده‌ای که تا چندی پیش جهانگردی می‌کردند؛ اما با تعدیل نیرو شدن سرپرست خانوار، مجبور شدند در کنار خیابان بخوابند.

آخرین خبر آذربایجان شرقی در اینستاگرام :
instagram.com/EAzerbaijan_Today