صدا و سیما/ امیر بهزادی بروجنی و بهروز افضلی بروجنی ورزشکار و مربی چهارمحال و بختیاری به عضویت کمیسیون‌های ورزشی فدراسیون اسکیت درآمد.

انتخابات کمیسیون‌های ورزشی فدراسیون اسکیت با ۶۷ ورزشکار و ۴۴ مربی از سراسر کشور برگزار شد و با شمارش آرا، امیر بهزادی بروجنی به عنوان عضو اصلی و بهروز افضلی بروجنی به عنوان عضو علی البدل به مدت ۴ سال انتخاب شدند.
از وظایف کمیسیون‌های ورزشی فدراسیون می‌توان به انتخاب ورزشکاران و مربیان عضو مجامع فدراسیون و جمع بندی نقطه نظرات ورزشکاران و مربیان کشور و انتقال به مجمع‌های فدراسیون اسکیت از طریق نمایندگان ورزشی اشاره کرد.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday