ایلنا/ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: طی بازدید از یک واحد لبنی برای این واحد به دلیل تخلفات صنفی از جمله عدم درج تاریخ تولید پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

هوشنگ محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به اقدامات در حال انجام تعزیرات استان اظهار کرد: برای ایجاد ثبات در بازار و نظارت بر کنترل عرضه کالاها از کارخانه تولید روغن خودرو بازدید صورت گرفته و برای این واحد پرونده تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: تولید بدون مجوز کالا و عدم درج تاریخ تولید . قیمت مصرف کننده، تخلفات این واحد تولیدی بود.
محمدی عنوان کرد:  باتوجه به اینکه این نوع تخلفات افزایش یافته، نظارت‌های عزیرات استان نیز بر واحدهای تولید و عرضه کالا افزایش خواهد یافت و با هر نوع تخلف برخورد جدی صورت می‌گیرد.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today