صدا و سیما/ تعداد ۲۴ واحد تولیدی استان همدان که به علت کرونا و مخاطرات بخش کشاورزی از چرخه تولید خارج شده بودند، به فعالیت خود بازگشتند.

احد ظفری، مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۸ میلیارد تومان برای احیای واحد‌های تولیدی که نیاز به سرمایه گذاری دارند از طریق وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات تخصیص داده شد، اظهار کرد: در این مسیر، اولویت با واحد‌هایی است که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و زودتر به بهره برداری می‌رسند.
ظفری با بیان اینکه اولویت دوم با زنجیره‌های تولید تا مرحله فرآوری و سپس نوبت گلخانه‌ها است، تصریح کرد: این تسهیلات ۷۰ درصد به صورت ثابت و ۳۰ درصد سرمایه در گردش است.
مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه واحد‌هایی که به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده‌اند نیز می‌توانند از هر دو طرح استفاده کنند، تأکید کرد: سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی برابر دو هزار و ۶۸۹ نفر بوده است که ۹۱ درصد از تعهد انجام شده و انتظار می‌رود با توجه به تسهیلاتی که از محل رونق تولید به استان همدان و سازمان جهاد کشاورزی تخصیص پیدا می‌کند، به صورت ۱۰۰ درصد انجام شود.
ظفری افزود: مبلغ تسهیلات پرداختی به نوع فعالیت تولیدی بستگی دارد و سقف مشخصی ندارد بدین‌سان، متقاضیان باید پرونده‌های خود را در مدیریت شهرستان‌ها تشکیل دهند بعد از تکمیل به مدیریت سرمایه گذاری سازمان ارسال شود.
وی گفت: امید است تا پایان سال اعتبارات در این عرصه جذب شوند.
مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه تعداد ۲۴ واحد تولیدی که به سبب کرونا و مخاطرات بخش کشاورزی از چرخه تولید خارج شده بودند، با تسهیلاتی که به عنوان سرمایه در گردش در اختیارشان قرار گرفت به فعالیت خود بازگشتند، افزود: عمده این واحد‌ها در بخش صنایع تبدیلی فعالیت دارند.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today