بازار/ معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کرمان از حذف محدودیت سقف استانی صدور مجوز جوجه ریزی خبر داد.

علی باقری، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کرمان گفت: از امروز با تأمین مناسب جوجه یکروزه گوشتی در کشور، محدودیت سقف استانی صدور مجوز جوجه ریزی حذف شده است.
وی افزود: تمامی واحدهایی که از جوجه ریزی قبلی آنها ۸۰ روز گذشته باشد و مرغ زنده خود را به قیمت مصوب تحویل داده باشند می توانند نسبت به اخذ مجوز از سامانه اقدام کنند.
باقری اظهار داشت: برای تأمین گوشت مرغ کرمان در ماه های پر مصرف آتی نسبت به جوجه ریزی مناسب در استان اقدام می شود.
وی بیان کرد: همچنین جوجه وارداتی شرکت پشتیبانی و جوجه آرین بدون محدودیت ۸۰ روز از جوجه ریزی قبلی و صرفا با فاصله ۱۵ روز از حذف گله قبل، قابل صدور مجوز و جوجه ریزی است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar