فارس/ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از قرار گرفتن ۳ نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان خبر داد.

داود سیف‌زاده، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: ۳ نفر از اعضای هیأت علمی این دانشگاه در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند.
وی افزود: بر اساس داده‌های منتشر شده از پایگاه طلایه‌داران علم تامسون رویتر(ISI) و همچنین بر مبنای تائید مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، حسین شایقی استاد گروه آموزشی برق برای هفتمین سال پیاپی، عزیز حبیبی ینگجه استاد گروه آموزشی شیمی برای دومین سال پیاپی و هادی غائبی دانشیار گروه آموزشی مکانیک برای اولین بار در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفتند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه انتخاب یک درصد برتر دانشمندان جهان در ۲۲ حوزه موضوعی علم صورت می‌گیرد، بیان کرد: داده‌های مورد استفاده در تحلیل و انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر از سامانه شاخص‌های بنیادین علم(ESI) استخراج شده است.
سیف‌زاده تصریح کرد: نتایج نظام رتبه‌بندی ESI هر دو ماه یک بار به روزرسانی می ‌شود و معیار ارزیابی آن میزان استناد به مقالات منتشر شده در مجلات ISI است.
وی ضمن تبریک این دستاورد بزرگ علمی، گفت: امیدواریم روند حضور مداوم پژوهشگران این دانشگاه در جمع دانشمندان برتر جهان ادامه‌دار باشد.


آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today