ایرنا/ مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفت: ژئوپارک جهانی این شهرستان راهبر توسعه ژئوپارک‌های جهانی در آسیای میانه شد و نماینده این ژئوپارک به عنوان سخنران در همایش توسعه ژئوپارک‌های جهانی یونسکو در منطقه آسیای میانه حضور یافت.

علیرضا امری کاظمی، مدیر ژئوپارک جهانی قشم اظهار کرد: حضور نماینده‌ای از ژئوپارک جهانی قشم به‌ عنوان سخنران در همایش مذکور و کارگاه‌های تخصصی آن، به دعوت از سازمان جهانی یونسکو انجام شد.
وی با اشاره به گسترش دامنه فعالیت‌ های قشم در بحث ارزیابی ژئوپارک‌ها از خاورمیانه به حوزه آسیای میانه ادامه داد: در ادامه تجربیات موفقیت‌آمیز ژئوپارک جهانی قشم در توسعه زمین گردشگری و کمک به رشد اقتصادی جوامع محلی در  سال ۱۳۹۷، سازمان جهانی یونسکو، این ژئوپارک را به‌ عنوان محور توسعه ژئوپارک‌ها در خاورمیانه معرفی کرد.
امری کاظمی تصریح کرد: همایش توسعه ژئوپارک‌های جهانی یونسکو در منطقه آسیای میانه با هدف معرفی ژئوپارک در این منطقه برگزار شد.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم با اشاره به پیشگام بودن قشم در بحث توسعه ژئوپارک‌های خاورمیانه افزود: در این برنامه، مدیر ژئوپارک جهانی قشم راهکارهای مختلف و برنامه‌های راهبردی تخصصی برای کمک به ثبت جهانی‌شدن منطقه کیتاب ازبکستان ارائه کرد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today