صدا و سیما/ یک قلاده خرس سیاه آسیایی زیرگونه بلوچی، در منطقه مسکونی دهستان فاریاب شهرستان رودان، با نظارت متخصصان زنده‌گیری شد.

میثم قاسمی، معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: به علت خشکسالی، ضعف پوشش گیاهی و افزایش فعالیت خرس‌ها در پاییز برای اندوختن چربی مورد نیاز دوران زمستان، خرس سیاه بلوچی چندین مرتبه به روستایی در بخش فاریاب که در زیستگاه این گونه ارزشمند قرار گرفته مراجعه کرده، و خساراتی به دام‌های اهلی و باغ‌های میوه وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به لزوم اقدامی موثر در این خصوص و برای جلوگیری از آسیب احتمالی به خرس و ساکنان محلی، زنده گیری خرس با نظارت متخصصان صورت گرفت تا پس از بررسی وضعیت جسمانی اش، در صورت سلامت در زیستگاهش رها شود.
قاسمی بیان کرد: در حال حاضر این خرس با حال عمومی خوب و در محل مناسبی نگهداری می‌شود.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today