ایرنا/ استاندار اردبیل روز یکشنبه در احکام جداگانه‌ای فرمانداران شهرستان‌های گرمی، خلخال و بیله‌سوار مغان را منصوب کرد.

بر اساس احکام سیدحامد عاملی حسین مولایی به عنوان سرپرست فرماندرای گرمی، سیدجواد یحیی زاده سرپرست فرمانداری خلخال و صاحبعلی اصغری به عنوان سرپرست فرمانداری بیله سوار مغان انتخاب شدند. 
شهرستان‌های مرزی گرمی و بیله‌سوار مغان در شمال و خلخال در جنوب اردبیل واقع هستند.
پیش از این علی بهشتی، حسن قبادی فرمانداران گرمی و بیله‌سوار مغان و مسعود یگانه سرپرست فرمانداری خلخال بود.
 
  
  

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today