مهر/ استاندار سمنان با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان از میانگین کشوری پایین‌تر است، گفت: ارتقای زیر ساخت‌های اشتغال بازهم ادامه خواهند داشت.

سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان با اشاره به اینکه برخی رشته‌های دانشگاهی استان نیاز است تا با سه رویکرد خدمات گردشگری، صنعت و کشاورزی، متناسب با نیاز بازار کار فعلی استان باشد، بیان کرد: نرخ بیکاری در استان از میانگین کشوری پایین‌تر است.
وی افزود: امیدواریم تلاش‌ها بیش از پیش در حوزه اشتغال ادامه داشته و تقویت شود تا در آینده شاهد کاهش بیشتر نرخ بیکاری در استان باشیم.
استاندار سمنان گفت: امروز با اقدامات صورت گرفته و در راستای تقویت تولید و فرصت شغلی استان، بیش از ۱۰ واحد صنعتی در شرف بازگشت به چرخه تولید هستند که این مهم امری ارزشمند بوده و لازم است تا ادامه دار باشد.
هاشمی با بیان اینکه حفظ وضعیت اشتغال موجود و در ادامه تلاش برای تحقق اشتغال‌های تعهد شده توسط دستگاه‌های متولی امر تا پایان سال از روش‌ها مختلف موجود، امری ضروری است، ابراز کرد: برخی رشته‌های دانشگاهی در استان مورد نیاز بازار کار استان نیست که این موضوع در واقع به نوعی مدرک گرایی را در بین نیروی کار استان ایجاد نموده و دیدگاه اشتغال دولتی را رواج داده که باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه ما آمادگی داریم تا در حوزه استان سمنان برای هر کسی که مشتاق کار باشد، در حوزه صنعت و تولید، فرصت شغلی را فراهم کنیم، افزود: تغییر رویکرد در رشته‌های دانشگاهی به سمت خدمات گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن و همچنین مهارت آموزی به منظور داشتن تخصص و مهارت ویژه بازار کار، امری حائز اهمیت و اولویت‌دار است.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today