مهر/ رئیس پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با بیان اینکه حدود ۹۰۰ بادگیر در یزد وجود داشته است، گفت: ۱۰ درصد بادگیرهای اصیل یزد مرمت یا بازسازی شده اند.

محسن عباسی هرفته، رئیس پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با بیان اینکه در محدوده میراث جهانی شهر تاریخی یزد حدود ۹۰۰ بادگیر از سال ۱۳۳۵ (۶۵ سال پیش) در یزد وجود داشته است، اظهار کرد: بادگیرها از عناصر مهم خط آسمان، سیمای بام و منظر سرزمینی شهر تاریخی یزد هستند.
وی، حفاظت بادگیرها را از مهمترین وجوه حفظ شهر میراث جهانی یزد دانست و افزود: امروز سوداگری اقتصادی، نبود دانش کافی بین برخی سرمایه گذاران و حتی بعضی از مشاوران، طراحان و مجریان و نداشتن نظارت کافی از سمت نهادهایی مثل اداره میراث فرهنگی، بزرگترین آسیب ها را به این عنصر ارزشمند وارد آورده و باعث شده بادگیرهای غیر اصیل، بدلی، تزیینی و دکوری جایگزین بادگیرهای اصیل بافت شوند.
رئیس پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد با ابراز خرسندی از اینکه ظرف چهار سال گذشته نزدیک به ۹۰ بادگیر در شهر تاریخی یزد بازسازی و مرمت اصولی شده است، عنوان کرد: این تعداد، ۱۰ درصد بادگیرهای اصیل را تشکیل می دهند.
عباسی هرفته اظهار امیدواری کرد: با تقویت این روند، این بخش مهم از معماری و شهر تاریخی یزد، تقویت شده و غنا پیدا کند.
وی ادامه داد: فقط بادگیرهایی مجوز بازسازی خواهند داشت که در گذشته وجود داشته اند زیرا بر اساس کدهای حفاظت، امکان ساخت بادگیرهای جدید روی بناهای تاریخی وجود ندارد.
ی هرفته، مهمترین اقدامات در راستای حفاظت بادگیرهای یزد را آگاهی بخشی، مستندسازی و شناسنامه دار کردن بادگیرها، پایش مستمر بادگیرهای موجود، نظارت بر مرمت و احداث بادگیرها و انجام پژوهش‌هایی در راستای شناخت و روزامدی بادگیرهای اصیل یزد دانست.
  
  
  

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today