باشگاه خبرنگاران/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در حیطه‌های مختلف رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در چهارمحال و بختیاری حداکثر ۷۰ درصد است.

دکتر مجید شیرانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار کرد: خطر گرفتاری در نوسانات کرونا از جانب کسانی که هنوز واکسیناسیون آن‌ها کامل نشده است وجود دارد.
وی افزود: عمده‌ترین نگرانی‌ها مربوط به عادی انگاری بیش از حد مردم و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است.
شیرانی اضافه کرد: با توجه به شناسایی سویه جدید امیکرون در دنیا و مشاهده آن در کشور‌های همسایه و جهش‌های متعدد این ویروس خطر شکسته شدن برخی از سد‌های ایمنی وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و هیچ کدام به تنهایی برای مهار کرونا کافی نیست.
وی گفت: در حیطه‌های مختلف رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در استان حدود ۵۰ تا حداکثر ۷۰ درصد است.
شیرانی افزود: دستورالعمل‌های بهداشتی در حیطه‌های مختلف در اماکن عمومی از سوی مردم از همه جا کمتر رعایت می‌شود و در اصناف یک مقدار شاید بهتر و در ادارات تا حدودی مطلوب‌تر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد: در کل در کشور موازین بهداشتی به خوبی رعایت نمی‌شود و استان چهارمحال و بختیاری هم در بین استان‌های کشور در رده‌های میانی قرار دارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از چهارمحال و بختیاری بیشتر است اگر چه حتی در این استان‌ها نیز وضعیت مطلوب نیست.
شیرانی گفت: اگر چه واکسیناسیون درصد وسیعی انجام شده، ولی انجام واکسیناسیون به هیچ وجه نافی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نیست و هنوز بیماری کرونا از حالت اپیدمیک به صورت آندمیک در نیامده و هر روز سوش‌ها و جهش‌های جدید ایجاد می‌شود.



آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday