سلام نو/ ارزش احشام تلف شده برابر نظر کارشناسان ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

کود شیمیایی عامل تلف شدن گوسفندان شد.
سرهنگ محمدعلی فرهادی فرمانده انتظامی ارسنجان گفت: براثر تلف شدن گله گوسفندان در یکی از روستاهای ارسنجان ماموران به محل اعزام شدند
سرهنگ محمدعلی فرهادی افزود: در بررسی انجام شده مشخص شد ۱۰۰ راس گوسفند بر اثر استفاده از آب شرب آغشته به کود شیمایی تلف شده‌اند.
وی افزود: ارزش احشام تلف شده برابر نظر کارشناسان ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online