مهر/ رئیس شبکه بهداشت و درمان رامسر از شناسایی هشت مورد مثبت و ۲۷ مورد مشکوک به کرونا طی ۱۵ روز از حضوری شدن مدارس در شهرستان خبر داد.

حمیدرضا مبشری رئیس شبکه بهداشت و درمان رامسر با اشاره به شناسایی هشت مورد مثبت و ۲۷ مورد مشکوک به کرونا طی ۱۵ روز اخیر در مدارس رامسر، از تشکیل تیم‌های پیشگیری و پاسخ سریع به اپیدمی کرونا در مدارس خبر داد.
مبشری با بیان اینکه هماهنگی بسیار خوبی بین شبکه بهداشت و آموزش و پرورش وجود دارد، گفت: جلسات متعددی با آموزش پرورش داشتیم و خوشبختانه اکثر مدارس با تقسیم بندی دانش آموزان و طرح‌های ابتکاری نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی مشارکت خوبی دارند.
وی افزود: اگر دانش آموزی واکسن نزده باشد در صورتی می‌تواند به مدرسه مراجعه کند که هفته‌ای دوبار تست pcr منفی داشته باشد.
مبشری با بیان اینکه در مهر و آبان ۲ مورد دانش‌آموز مبتلا به کرونا داشتیم، گفت: در دو هفته بازگشایی مدارس در آذرماه تاکنون ۲۷ مورد مشکوک و هشت مورد مثبت کرونا در بین دانش آموزان شناسایی کردیم.
وی با بیان اینکه تیم‌های واکنش سریع برای پیشگیری از شیوع کرونا در مدارس با مدیران مدارس همکاری دارند گفت: تاکنون ۲ مدرسه در اشکور و یک مدرسه در ساداتشهر تعطیل شده است.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today