ایرنا/ شیرکوه شهرستان تفت مهمترین منبع تامین آب در استان یزد و سررشته قنات‌های تاریخی مانند قنات زارچ و حسن آباد مهریز است که در شهرهای مهریز و یزد جریان می‌یابند، این روزها شیرکوه نیز حال و روز خوشی ندارد و روستاهای دامنه آن نه تنها برای کشاورزی، بعضا حتی برای آب شرب نیز با مشکل مواجه هستند.

در شهرستان تفت و در دامنه های شیرکوه روستاهایی وجود دارد که بسیاری از آنها در چند سال اخیر به دلیل خشکسالی کشاورزی را رها کرده اند و بسیاری از درختان آنها در سال های اخیر خشکیده است و برخی از این روستاها هر سه روز یکبار فقط به اندازه ۱۵ دقیقه آب شرب دارند و با آبرسانی سیار نیاز آب شرب این مناطق تامین می شود.
به گفته کارشناسان منشاء بیش از ۹۰ درصد آب‌های زیرزمینی استان یزد کوهستان های شیرکوه در شهرستان تفت است اما شدت یافتن بحران کم آبی شرایط را به گونه ای رقم زده که آب شرب حدود ۲۲۰ روستای شهرستان تفت به وسیله تانکر تأمین می شود و شبکه آب برخی از روستاهای این شهرستان نیز فقط برای یک یا ۲ ساعت در روز آب آشامیدنی و بهداشتی را تامین می کند.
بحران تامین آب در شهرستان تفت در فصول گرم سال چهره عریان خود را به نمایش می گذارد به گونه ای که مناطق شهری در سال جاری با جیره بندی آب مواجه بود، مشکلی که شاید کمتر نقطه شهری در استان و یا کشور شاهد آن باشد، مردم شهر "نیر" شهرستان تفت در بهترین حالت در روزهای تابستان امسال چهار ساعت در روز آب داشتند و آب شهر تفت نیز از اردیبهشت تا مهرماه امسال جیره بندی شد و ساکنان برخی از مناطق این شهر نیز روزی هشت ساعت آب شرب داشتند.

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today