باشگاه خبرنگاران/ ماموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی خبر شهرستان بافت بعد از چند کیلومتر تعقیب و مراقبت، موفق به توقیف خودروی شکارچی متخلف می شوند.

علیرضا تاج پور، رئیس پارک ملی خبر شهرستان بافت گفت: ماموران یگان حفاظت پارک ملی در حین گشت و کنترل مناطق آزاد پارک ملی خبر به یک خودرو سواری مشکوک می‌شوند که سرنشین خودرو با مشاهده ماموران اقدام به فرار می‌کند، ماموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی پس از هماهنگی با مرجع قضایی موفق می‌شوند بعد از چند کیلومتر تعقیب و مراقبت، خودرو متخلف را متوقف کنند.
او اظهار داشت: در بازرسی از این خودرو لاشه 2 قطعه تیهو به همراه یک قبضه سلاح دو لول کشف و ضبط و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.


 

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar