باشگاه خبرنگاران/ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از صدور رای ۱.۴ میلیاردی پرونده موتورسیکلت سنگین قاچاق در قم خبر داد.

مهدی ریاضی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در پی کسب خبر مبنی بر نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق در یک انبار کارگاه آرماتوربندی در حومه شهر قم، مامورین و عوامل ناجا با کسب اجازه از مقام قضایی جهت ورود و بازدید از محل موردنظر، به آدرس گزارش شده اعزام که پس از بازرسی و کشف موتورسیکلت موردنظر، از مالک درخواست مدارک مثبته در خصوص موتورسیکت را می‌کنند که متاسفانه فاقد مدارک و اوراق شناسایی مثبته بوده پس بنابراین نسبت به توقیف موتورسیکلت سنگین به ظن قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۱۸۸ ریال اقدام و مراتب جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شد.
وی افزود: با تشکیل پرونده، شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار متهم، استماع اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات متهم، به دلیل عجز متهم از ارائه مدارک مثبته، پس از رسیدگی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانسته؛ نامبرده را علاوه بر ضبط موتورسیکلت قاچاق مکشوفه، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم یادآورشد: بر اساس قانون، موتورسیکلت مکشوفه قاچاق توسط مرجع کاشف، تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شد.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday