فارس/ اینجا منطقه کفیشه در آبادان، حوالی مرکز شهر است که متاسفانه در برخی از خیابان‌های آن، فاضلاب بیش از یک سال است که صحنه زیست محیطی بدی را رقم زده و به گفته ساکنن، هیچ یک از مسئولین اعم از شهردار، نمایندگان مجلس و شورا، آبفا و ... برای حل این موضوع دست به اقدام نزده‌اند.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today