ایرنا/ فرماندهان و کارکنان ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان با حضور بر عرشه ناوشکن بومی جماران سه شنبه شب از بخشهای این ناوشکن بازدید کردند.

فرماندهان و کارکنان ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان با حضور بر عرشه ناوشکن بومی جماران سه شنبه شب از بخشهای این ناوشکن بازدید کردند.
در جریان این بازدید تجهیزات و امکانات بومی ناوشکن جماران، مورد توجه فرماندهان و افسران پاکستانی قرار گرفت.
همچنین شماری از خانواده کارکنان منطقه یکم امامت نداجا با حضور در ناو رزمی نیروی دریایی ارتش پاکستان، از بخش‌های مختلف و تجهیزات دریایی این ناو رزمی بازدید کردند.
ناوگروه پاکستان متشکل از سه فروند ناو رزمی آن کشور صبح یکشنبه ۱۴ آذرماه جاری در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندرعباس پهلو گرفت.
پس از انجام تشریفات نظامی، فرمانده این ناوگروه مورد استقبال فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این ناوگروه از ۱۴ تا ۱۷ آذرماه جاری به مدت چهار روز در بندرعباس حضور دارد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today