باشگاه خبرنگاران/ روشن کردن پیک نیک در چادر مسافرتی قاتل جوان نرماشیری شد.

دیشب 2 جوان با روشن کردن پیک نیک در چادر مسافرتی در روستای قدرت آباد نرماشیر دچار گاز گرفتگی شدند.
این افراد بعد از چیدن پرتقال های باغ در کنار محصول خود چادر زده بودند که به علت بی احتیاطی و خاموش شدن پیک نیک دچار گاز گرفتگی شدند.
یکی از این 2 نفر شب گذشته فوت کرده و دیگری نیز به بیمارستان منتقل شده که حال وی  مساعد اعلام شده است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar