سبلان‌ما/ آیین تکریم و معارفه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل برگزار شد.

پیش از ظهر امروز آیین تکریم و معارفه مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان با حضور کاظم دبیر، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل برگزار شد.
در این آیین از زحمات طاهر پورعلی، سرپرست این اداره کل تقدیر و یعثوب نژادمحمد، به عنوان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان معرفی شد.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today