باشگاه خبرنگاران/ دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ رئیس کل دادگستری البرز پذیرای مراجعه کنندگان در شهرستان نظرآباد خواهد بود.

ساعت ۹ صبح دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ملاقات مردمی حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز به همراه معاونین، با مراجعان دادگستری شهرستان نظرآباد انجام خواهد شد.
همچنین رئیس کل دادگستری استان البرز، از ساعت ۱۰ صبح همان روز با حضور در بازارچه شهرداری نظرآباد و مسجد غدیریه از نزدیک با شهروندان گفتگو و پیگیر مسائل و مشکلات آنان خواهد بود.
ضمنا شهروندان برای گرفتن وقت ملاقات از روز شنبه ۲۰ آذر میتوانند به دفتر کل دادگستری شهرستان نظرآباد مراجعه کنند.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday