باشگاه خبرنگاران/ ۶۰ درصد نانوایی‌های مازندران تاکنون دوگانه سوز شده اند.

عباسعلی وفائی نژاد مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران اظهار کرد: ۶۰ درصد واحد‌های خبازی استان دوگانه سوز شده اند و در صورت قطعی گاز بدون ایجاد کوچکترین وقفه وظیفه پخت نان را انجام خواهند داد.
او گفت: ۲ هزار و ۳۶۰ واحد نانوایی یارانه‌ای نوع ۱ و ۵۶۲ واحد نانوایی یارانه‌ای نوع ۲ هم اکنون مجهز به سوخت دوم از نوع گازوئیل و سیلندر‌های گاز مایع هستند.
وفائی نژاد با توجه به میزان ۲۱۹۶ سهمیه برای ارائه تسهیلات بهسازی و نوسازی نانوایی‌های مازندران، گفت: ۱۸۲۵ نفر به عنوان متقاضی تاکنون ثبت نام کرده اند.
او گفت: با توجه به دو برابر شدن تسهیلات ضرورت دارد نانوایان بخشی از این تسهیلات را در راستای سیاست‌های پدافند غیرعامل و به منظور آمادگی و حصول اطمینان در تداوم تولید نان در بروز احتمالی افت فشار گاز یا قطع شدن آن صرف دوگانه سوز کردن خبازی و تهیه موتور برق کنند.
وفائی نژاد گفت: همکاری اتحادیه‌ها و تعاونی‌های خبازان نیز می‌تواند فرآیند دوگانه سوز نمودن خبازی‌ها و فراهم شدن امکانات لازم برای آمادگی با بحران‌های احتمالی و تامین نان مورد نیاز مردم در آن شرایط حساس را تسریع ببخشد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران خطاب به اتحادیه ها، گفت: اتحادیه‌های خبازان به هیچ عنوان مجاز نیستند صدور معرفی نامه تسهیلات را منوط به تسویه بدهی نانوایان به اتحادیه کنند.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today