مهر/ علی شاهینی به عنوان مدیرکل جدید ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خراسان شمالی منصوب شد.

علی شاهینی به عنوان مدیرکل جدید ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خراسان شمالی منصوب شد.
پیش از این حسن اسلامی فر این مسئولیت را در خراسان شمالی بر عهده داشت.
گفتنی است؛ مراسم تودیع و معارفه شاهینی صبح امروز برگزار شد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today