صدا و سیما/ ۱۵ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست پژوهشگران پراستناد(یک درصد دانشمندان برتر ایران) در سال ۲۰۲۱ قرار گرفتند.

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان دکترمحمد شاهدی، دکتر علی نصیرپور، دکتر سید امیرحسین گلی، دکتر مهدی رحیم ملک، دکتر محمد رضا مصدقی و دکتر میلاد فتحی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، دکتر بهزاد رضایی و دکتر علی اصغر انصافی عضو هیئت علمی دانشکده شیمی و دکتر مرتضی شمعانیان و دکتر محمدرضا طرقی نژاد عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد در شمار این فهرست قرار گرفتند.
همچنین دکتر حسین فرزانه فرد عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دکتر کیخسرو کریمی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و دکتر محمدرضا سلیم پور عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک از دیگر اساتید پراستناد و یک درصد برتر ایران در سال ۲۰۲۱ هستند.
براساس اطلاعات مرکز اعتبارسنجی وب ساینس که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منتشر کرده، ۴۸۱ دانشمند با ملیت ایرانی در فهرست یک درصد دانشمندان برتر ایران قرار گرفته اند.
برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، تمامی فعالیت‌های علمی ۱۰ سال گذشته در سطح بین المللی مانند تعداد مقالات، تعداد استنادها، تعداد مقالات پراستناد و تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته است.
معیار‌هایی همچون رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی و مقالات بازپس‌گیری شده نیز برای عضویت یک پژوهشگر در این فهرست مؤثر هستند.
فهرست پژوهشگران پر استناد (Highly Cited Researchers) که در ایران به فهرست یک‌درصد دانشمندان برتر جهان معروف است، فهرستی از پر استنادترین پژوهشگران جهان است که حداقل یک مقاله آن‌ها جزء یک درصد برتر کل مقالات آن حوزه باشد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today