راه دانا/ آب چاه، کرم‌های ریز سفیدی دارد؛ با اینحال تنها منبع تامین آب روستای «نگازه۲ » در شهرستان باوی در شمال اهواز است. ۹۰ خانوار در این روستا ساکن هستند که چندین نفر از آنها با خوردن این آب دچار شکم‌درد شدیدی شده و کارشان به دکتر کشیده بود.

آب چاه، کرم‌های ریز سفیدی دارد؛ با اینحال تنها منبع تامین آب روستای «نگازه۲ » در شهرستان باوی در شمال اهواز است. ۹۰ خانوار در این روستا ساکن هستند که چندین نفر از آنها با خوردن این آب دچار شکم‌درد شدیدی شده و کارشان به دکتر کشیده بود. نگازه۲ در چند کیلومتری رودخانه کارون از آب شرب محروم و سالهاست در انتظار عملی شدن وعده آب آشامیدنی سالم است. در چند ماه گذشته از تانکرهای آبرسانی شرکت آبفا هم خبری نبوده و مردم به استفاده آب غیربهداشتی چاه و یا خرید آب از تانکرها رو آورده‌اند.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today