ایرنا/ دادستان عمومی و انقلاب سقز با اشاره به انهدام باند مواد مخدر در این شهرستان گفت: ۳۸ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه از این باند کشف شد.

علیرضا رضاپور، دادستان عمومی و انقلاب سقز اظهار کرد: با اقدامات و رصدهای نیروهای امنیتی در اداره اطلاعات سقز، یک باند مواد مخدر امروز در شهرهای سقز و صاحب زیر ضربه رفت و ۳۸ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف و ضبط شد.
وی با تقدیر از نیروهای امنیتی در اداره اطلاعات برای این برخوردها تاکید کرد: با سوداگران مرگ و عوامل دخیل در مواد مخدر با قاطعیت برخورد می شود.
دادستان عمومی و انقلاب سقز از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه مواد مخدر و سوداگران و عاملان دخیل در مواد مخدر به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online