ایرنا/ سرپرست فرمانداری پارس‌آباد مغان گفت: سهمیه و سرانه آرد تخصیصی در این شهرستان به میزان ماه‌های گذشته بوده و تغییری نکرده است.

جابر جهان‌بین، سرپرست فرمانداری پارس‌آباد مغان اظهار کرد: طی روزهای اخیر عده‌ای با طرح شایعاتی آرامش شهروندان را بر هم زده و تقاضای نان را افزایش داده‌اند که لازم است با پخت نان با کیفیت و مدیریت فروش آرامش را برای مردم فراهم کنیم.
سرپرست فرمانداری پارس آباد نانوایان را در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها همکار دولت دانست و افزود: باید تلاش شود آرامش بر بازار و تقاضای نان در نانوایی‌ها حاکم شود.
وی به تعطیلی خودسرانه تعدادی از نانوایی‌های منطقه در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: هیچ تعارفی نداریم و اجازه نخواهیم داد اندک افرادی عملکرد نانوایان زحمتکش را هدر دهند.

 
 

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today