باشگاه خبرنگاران/ اداره پشتیبانی امور دام استان قزوین ۶۸ تن مرغ منجمد توزیع کرد.

سعید ابیت مدیر کل پشتیبانی اموردام استان قزوین اظهار کرد: در اولین روز اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها تعداد ۶۸ تن مرغ در سطح استان قزوین توزیع شد.
با توجه به تقاضای زیاد مردم جهت خرید مرغ و عدم امکان تامین نیاز بازار از طریق مرغ گرم اداره کل پشتیبانی اموردام نسبت به توزیع گسترده مرغ منجمد درسطح استان اقدام کرد که به حمدالله توانست آرامش مناسبی را در بازار تقاضای مرغ در استان به وجود آورد.
باتوجه به ذخیره سازی مناسب مرغ و گوشت در سردخانه‌های تحت پوشش اداره کل پشتیبانی اموردام استان مردم استان هیچ گونه نگرانی در خصوص تامین مرغ و گوشت قرمز مورد نیاز نداشته باشند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today