ایسنا/ عضو هیات‌مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کشت غله شرق اصفهان تا ۱۵ خردادماه به ثمر برسد، گفت: جریان زاینده‌رود بعد از تحویل حق‌آبه کشاورزان در نوبت چهارم، ۲۶ اردیبهشت‌ماه بسته می‌شود.

حسین وحیدا، عضو هیات‌مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان، با ابراز امیدواری نسبت به اینکه کشت غله شرق اصفهان تا ۱۵ خردادماه به ثمر برسد، اظهار کرد: جریان زاینده‌رود بعد از تحویل حق‌آبه کشاورزان در نوبت چهارم، ۲۶ اردیبهشت‌ماه بسته می‌شود.

وی درباره تداوم جریان زاینده‌رود برای کشاورزان شرق اصفهان، گفت: با توجه به اینکه برای نوبت چهارم سد زاینده‌رود شانزدهم اردیبهشت‌ماه باز شد، جریان زاینده‌رود تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: البته آب به مدت ۱۰ روز در کانال‌های آبیاری کشاورزان نیست و محدودیت‌هایی وجود دارد.
وی با بیان اینکه کشت‌های صورت گرفته در شرق اصفهان مرغوب نیست، گفت: بخشی از اراضی شرق اصفهان چرای دام و بخشی دیگر دچار تنش شد، اما امیدواریم در نوبت پنجم تحویل حق‌آبه کشت‌ها به ثمر برسد.
عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان تاکید کرد: وضعیت کشت‌ها مورد انتظار نیست و به هر جهت باید همین میزان را به ثمر رساند.
وی با بیان اینکه نسبت به دوره سوم، وضعیت تحویل حق‌آبه کشاورزان بهتر و برداشت‌ها در بخش‌های مختلف کنترل شده است.
وحیدا درباره آخرین دوره تحویل حقابه کشاورزان شرق اصفهان، گفت: بعد از ۲۶ اردیبهشت‌ماه زاینده‌رود در وقفه‌ای 7 روزه بسته می‌شود و بعد از آن از سوم خردادماه تحویل حق‌آبه 10 روزه کشاورزان در نوبت پنجم انجام می‌شود و امیدواریم تا ۱۵ خردادماه کشت غله به نتیجه برسد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today