فارس/ طوفان شدید شن و ریزگردها امروز شهرستان فهرج در شرق استان کرمان را درنوردید و برای ساعاتی موجب مسدود شدن محور فهرج به زاهدان شد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar