باشگاه خبرنگاران/ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: وضعیت بستری‌های کرونایی استان تثبیت شده، اما این به معنای رها کردن همه چیز به خصوص واکسیناسیون همگانی نیست.

ریواده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان بیان کرد: وضعیت بستری‌های کرونایی استان تثبیت شده، اما این به معنای رها کردن همه چیز به خصوص واکسیناسیون همگانی نیست.
وی افزود: فاصله گذاری اجتماعی همچنان مورد تاکید است.
واکسیناسیون و پوشش حداکثری آن، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی، سه راهکار پیشگیرانه مؤثر در بحث اقدامات پیشگیرانه است که باید هموار مورد توجه باشد.
از ظرفیت‌ها و تجارب ارزشمندی که در حوزه مدیریت مقابله با کرونا در بحث بازرسی‌ها، نظارت و طرح شهید سلیمانی وجود دارد، برای پیشبرد بهتر طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز در کنار مقابله با کرونا استفاده خواهد شد.
 هم اکنون شهرستان‌های دامغان، سرخه، آرادان، میامی و مهدی شهر وضعیت زرد و شهرستان‌های سمنان، شاهرود و گرمسار وضعیت آبی هستند.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today