آخرین خبر/ تلاش‌ها برای نجات در آوردن زیرآوار ماندگان و مصدومان حادثه آبادان ادامه دارد.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today