صدا و سیما/ ساخت‌وساز غیرمجاز به مساحت سه هزار مترمربع در اراضی باغی سامان تخریب شد.

یزدان احمدزاده، مدیر جهاد کشاورزی سامان در این باره توضیح داد: این مستحدثات که بصورت غیرمجاز به مساحت تقریبی سه هزار مترمربع در اراضی روستا‌های چم کاکا، دشتی، چمعالی، چم چنگ، شوراب صغیر، کاهکش و سامان بود پس از صدور دستور قضایی و در ۱۰ فقره اجرای حکم قطعی قضایی و ۲۰ فقره حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ تخریب و به وضع سابق بازگشت.
وی افزود: برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی تشدید شده و گشت‌های حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال رصد هرگونه فعالیت غیرمجاز در اراضی کشاورزی هستند.
احمدزاده ادامه داد: هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی نیاز به صدور مجوز از ادارات ذی‌ربط دارد و احداث ساختمان یا دیوارکشی بدون مجوز، طبق ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موجب پیگیرد قانونی است و علاوه بر تخریب بنای غیرمجاز، متخلفین نیز مشمول جریمه خواهند شد.
مدیر جهاد کشاورزی سامان اضافه کرد: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی موجب تأمین امنیت غذایی، توسعه روستایی، توسعه صادرات و ارزآوری می‌شود و همچنین عاملی برای جلوگیری از فرسایش خاک و بروز سیلاب است.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday