ایرنا/ رئیس اداره سنجش و پایش کیفیتی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: براساس آمار به دست آمده از حوزه‌های امتحانی زیر پوشش این اداره کل، داوطلبان شهرستان شیروان بیشترین آمار غائبین کنکور سراسری را در استان داشت.

محمدحسن صادقی، رئیس اداره سنجش و پایش کیفیتی آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار کرد: در مجموع یک هزار و ۳۵۰ داوطلب آزمون سراسری در این استان در جلسه کنکور غایب بودند که از این تعداد ۴۵۹ نفر مربوط به شهرستان شیروان است.
وی افزود: براساس آمار بیشترین آمار غایبین آزمون سراسری سال جاری استان با ۴۵۸ مربوط به گروه آزمایشی علوم تجربی است.
به گفته صادقی مابقی غایبین کنکور سراسری در این استان مربوط به گروهای آزمایشی علوم انسانی با ۳۲۹ نفر، زبان خارجی ۲۶۵ نفر، گروه هنر ۲۳۳ و علوم ریاضی با ۶۶ نفر بود.
رئیس اداره سنجش و پایش کیفیتی آموزش و پرورش خراسان شمالی عنوان کرد: در آزمون سراسری ۱۴۰۱ در استان خراسان شمالی ۱۸ هزار و ۴۷۲ دانش‌آموز استان در کنکور با هم به رقابت پرداختند که ۱۱ هزار و ۲۳۵ نفر دختر و مابقی داوطلبان را پسران تشکیل دادند.
وی با اشاره به اینکه کنکور سراسری ۱۴۰۱ به مدت چهار روز و در پنج رشته تحصیلی برگزار شد، گفت: در آزمون گروه آموزشی هنر روز چهارشنبه ۱۲ هزار و ۵۳۲ داوطلب بایکدیگر به رقابت ‌پرداختند که از این تعداد یک هزار و ۵۹۸ نفر زن و ۷۱۷ نفر، مرد بودند.
صادقی افزود: همچنین آزمون گروه آموزشی علوم انسانی صبح پنجشنبه برگزار شد که در این آزمون پنج هزار و ۹۳۱ داوطلب رقابت ‌کردند که از این تعداد سه هزار و ۴۷۸ نفر زن و دو هزار و ۴۵۳ نفر مرد بودند.
رئیس اداره سنجش و پایش کیفیتی آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: روز پنجشنبه همزمان با آزمون گروه انسانی، آزمون گروه آموزشی علوم ریاضی نیز با یک هزار و ۱۷۶ داوطلب شامل ۴۰۲ نفر زن و ۷۷۴ نفر مرد در این استان برگزار شد.
وی بیان کرد: بیشترین داوطلبان کنکور امسال در خراسان شمالی را شرکت کنندگان گروه آموزشی علوم تجربی تشکیل دادند که آزمون آنها روز جمعه همزمان با سایر داوطلبان این گروه برگزار شد و در این آزمون ۶ هزار و ۶۸۵ نفر شامل چهار هزار و ۳۲۲ زن و دو هزار و ۳۶۳ مرد به رقابت علمی پرداختند.
صادقی افزود: صبح امروز در آخرین مرحله این رقابت‌های علمی نیز دو هزار و ۳۶۵ داوطلب در گروه آموزشی زبان‌های خارجی در استان امتحان دادند که یک هزار و ۴۳۵ نفر آنان زن و ۹۳۰ نفر مرد بودند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today