باشگاه خبرنگاران/ معاون بهره برداری شرکت برق استان قزوین از کاهش مصرف برق با کاهش دما خبر داد.

اینانلو، معاون بهره برداری شرکت برق استان قزوین اظهار کرد: هفته قبل میزان مصرف ۷۸۵ مگاوات در استان ثبت شد اما این عدد با توجه به کاهش دما دیروز و امروز کاهش یافت.
دیروز مصرف ۷۴۵ مگاوات و امروز ۷۱۵ مگاوات ثبت شد.
این میزان کاهش، معادل ۳۰ هزار مشترک خانگی است.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today