باشگاه خبرنگاران/ مدیرجهاد کشاورزی کازرون گفت: در راستای افزایش بهره‌وری منابع تولید و کاهش مصرف آب، برای اولین بار ۲۵۰۰ متر مربع از اراضی این شهرستان به کشت نشائی ذرت با ادوات مکانیزه اختصاص یافته است.

حمید رشیدی، مدیر جهادکشاورزی کازرون اظهار کرد: با تهیه ۲۰ هزار بوته نشاء ذرت رقم ۷۰۴ و تحویل آن به کشاورز، طرح کشت نشایی این محصول در روستای قلعه سید از توابع بخش مرکزی این شهرستان به صورت آزمایشی انجام شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه توسعه کشت‌های نشایی یکی از سیاست‌های جهاد کشاورزی در مدیریت مصرف آب و رونق تولید در بخش کشاورزی است، تاکید کرد: کاهش میزان آب مصرفی، تراکم مناسب بوته، کاهش مصرف بذر، یکنواختی کشت، کوتاه شدن طول دوره رشد محصول، افزایش عملکرد از از جمله مزایای کشت نشایی ذرت است.
رشیدی گفت: در روش کشت نشایی، ابتدا بذر در گلخانه کشت و سپس در مرحله ۳ تا ۴ برگی توسط دستگاه نشاء کار با فاصله ردیف کاشت ۷۵ سانتیمتر و فاصله بوته روی ردیف ۱۳ تا ۱۶ سانتیمتر به زمین اصلی منتقل می‌شود.
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: به منظور دستیابی به اهداف ترویجی و آموزشی و تغییر در نحوه کاشت از بذرکاری به نشاکاری و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، این مزرعه به عنوان سایت الگویی ایجاد و مراحل کاشت تا برداشت بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده مورد بازدید سایر کشاورزان قرار گرفته و خواهد گرفت.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online