فارس/ انتخاب هیأت رئیسه شورای شهر زنجان عصر امروز برگزار و ترکیب جدید هیأت رئیسه مشخص شد.

بر این اساس و با انتخاب حداکثری و با ۹ رای مجید ناصحی مقدم به عنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر زنجان انتخاب شد.
همچنین حاج کاظم مجتهدی با ۹ رای به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی انتخاب شد.
همچنین سعید نجفی با ۷ رای به عنوان منشی اول و مهدی طالب با ۹ رای به عنوان منشی دوم انتخاب شدند.
گفتنی است، انتخابات در همه بخش‌ها فقط با یک کاندیدا صورت گرفت.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today