آخرین خبر/ از ابتدای سال 1400 تا مرداد 1401، فرشته های زمینی در زنجان بودند که با اهدای عضو به بیش از ۵۰ بیمار، جان دوباره ای به آن ها بخشیدند.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today