صدا و سیما/ یک سرباز وظیفه در کرمان جان یک دختر نوجوان را از مرگ نجات داد.

این سرباز فداکار، علی کرباسی راوری متولد ۱۳۸۰ مدت ۱۴ ماه است که در تیپ مکانیزه ۳۸ ذوالفقار نیروی زمینی سپاه به خدمت مقدس سربازی مشغول است.
دختر نوجوانی به علت اختلالات روانی قصد داشت خود را از پل پرت کند که با اقدام شجاعانه این سرباز نجات یافت.
سردار نعمتی فرمانده تیپ مکانیزه ۳۸ ذوالفقار نیروی زمینی سپاه به پاس این اقدام جوانمردانه از این سرباز وظیفه شناس قدردانی کرد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar