بازار/ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان از انسداد ۶۵ چاه غیر مجاز در استان طی چهار ماه سالجاری خبر داد.

اسماعیل افشاری، مریرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان به انسداد چاه‌های غیر مجاز در زنجان اشاره کرد و اظهار کرد: طی چهار ماه سال جاری ۸۶ حلقه چاه غیر مجاز در استان مسدود شده است.
وی با بیان اینکه با مسدودی این چاه‌ها بیش از دو میلیون مترمکعب آب صرفه جویی خواهد شد، تاکید کرد: باید مسدود شدن چاه های غیر مجاز در استان مدیریت شود تا جلوی هدر رفت آب گرفته شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان بر لزوم مدیریت مصرف آب در استان تاکید کرد و افزود: باید الگوی مصرف آب در استان مورد تاکید قرار گیرد.
افشاری بیان کرد: با انسداد این تعداد چاه غیر مجاز یک میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شده است.
وی تصریح کرد: در سال جاری هدف گذاری شرکت آب منطقه ای زنجان مسدود کردن بیش از ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در دستور کار است و تاکنون انسداد چاههای غیر مجاز در استان به روند خوبی جلو می رود.