آخرین خبر/ با توجه به اطلاعیه سازمان لیگ مبنی بر اینکه هر کدام از باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها مشکلات گیت و سامانه بلیت فروشی خود را حل کنند می توانند بازی هایشان را با تماشاگر برگزار کنند در همین راستا دیدار پرسپولیس و فولاد در هفته دوم در ورزشگاه آزادی با تماشاگر برگزار خواهد شد.
این احتمال هم وجود دارد که ظرفیت ورزشگاه ۵۰ درصدی باشد.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran