باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک از بیلقان تا آدران در جاده کرج-چالوس سنگین است.

علی زندی فر، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز اظهار کرد: ترافیک از بیلقان و از آدران، سنگین و از سد امیرکبیر تا گچسر، نیمه سنگین و از کندوان تا هزارچم، روان است.
زندی‌فر ادامه داد: در آزادراه کرج-تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، سنگین؛ از این نقطه تا عوارضی قدیم تهران، روان و از این نقطه تا تهران، نیز روان است.
او می‌گوید: ترافیک در آزادراه تهران-کرج از پایتخت تا عوارضی قدیم این محور، روان؛ از این نقطه تا کیلومتر ۲۵ آزادراه، روان و از این نقطه تا کرج نیز به همین صورت است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج-قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا گلشهر، روان و عکس آن نیز به همین شکل گزارش شده است.
همچنین ترافیک در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان روان است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday