ایرنا/ میزان کدورت آب ورودی چشمه کوهرنگ به شهرکرد به صورت روزانه در تصفیه خانه گردنه خُلک شهرکرد بررسی و ارزیابی می شود تا به حد استاندارد برسد.

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday