باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: این دستگاه قصد دارد به مدت یک هفته از نانوایی‌های استان بازرسی‌های مختلفی را به عمل آورد.

محمدرضا عمرون، مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری قصد دارد از فردا ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱ به مدت یک هفته از همه نانوایی‌های آزاد پز و دولتی استان بازدید و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی کند.
وی افزود: ارائه نان بی‌کیفیت با وزن کمتر، گرانفروشی، فروش اجباری مانند نان کنجدی، عرضه خارج از شبکه آرد، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، عدم رعایت ساعات کار و تعطیلی خودسرانه و تخلفاتی دیگر از سوی تعدادی از متصدیان نانوایی‌های دولتی و آزادپز سبب بروز نارضایتی عموم شهروندان و افزایش شکایت‌های مردمی شده است

آخرین خبر چهارمحال و بختیاری در اینستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday