حوزه/ خروش انقلابی مردم دارالمومنین همدان علیه اغتشاشگران.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today