فارس/ مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: متروی گلشهر کرج - هشتگرد در استان البرز فردا یکشنبه سوم مهرماه جابه جایی مسافر ندارد.

مهدی شایسته اصل، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه اظهار کرد؛ به منظور انجام تست‌های سرد و گرم خط متروی گلشهر کرج - هشتگرد روز یکشنبه سوم مهرماه جابه جایی مسافر نخواهد داشت.
بر این اساس روز یکشنبه در راستای کاهش سرفاصله حرکت قطار در این خط انجام می‌شود.
لازم به ذکر است به منظور رفاه حال مسافران این خط ،هماهنگی های لازم با شرکت واحد اتوبوسرانی برای انتقال مسافران خط متروی گلشهر کرج - هشتگرد و بالعکس نیز انجام شده است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday