فارس/ تعدادی از اغتشاشگران دستگیرشده در قزوین طی سخنانی به تشریح پشت پرده آشوب‌های اخیر پرداختند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today